info[kukac]babychameleon[pont]hu

Adatkezelési tájékoztató

 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Business Management Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 1085 Budapest, Mária u. 18. fsz. 4.

Az adatkezelő e-mail címe: info@babychameleon.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36704269699

1.1 NAIH adatkezelés nyilvántartási számok:

Marketing: NAIH-109863/2016.
Hírlevélre küldése céljából kezelt adatbázis: NAIH-111211/2016.
Fogyasztói elégedettség mérésére szolgáló adatbázis építése: NAIH-111546/2016.

Időszakos promóció: az egyes promóciók előtt kell nyilvántartásba vételi kérelmet beadni.

Honlapon történő regisztráció és Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolatos adatbázis kezelés:

A 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)  65. § (3) bekezdés a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

Ügyfélkapcsolat címén az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, ha

–          az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel,

–          az adatkezelés célja az érintett számára ismert,

–          a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott,

–          az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel,

–          az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből,

–          az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.

Webáruház üzemeltetése kapcsán nem kell kérelmezni az adatvédelmi nyilvántartásba vételt, ha az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg (például számlázás, kézbesítés, szállítás, elektronikus fizetés, számlák könyvelésre továbbítása), vagy ha csupán adatfeldolgozó részére továbbítják az adatokat.

Jelen Adatkezelési szabályzat 3. pontja értelmében Adatkezelő nem vesz igénybe további adatfeldolgozót.

Adatait azonban a megrendelést követő kiszállítás vagy házhoz szállítás érdekében a 2.2-es pontban az „Az adatkezelés célja” elnevezésű pontban soroltak szerint egyes alvállalkozóknak az Adatkezelő tovább adhatja.

 1. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

2.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

A cookie-król:

Az Adatkezelő a honlap, webshop látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld el az Ön böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A cookie-k engedélyezése:

Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

2.2. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A hírlevélre és levelező listára feliratkozók, valamint a céggel kapcsolatot felvenni kívánók adatainak megismerése és megőrzése hírlevél küldés, folyamatos kommunikáció-, valamint igényfelmérés -, elégedettségmérés – és ajánlatadás végett; megrendelés esetén a számlázási cím és a szállítási cím megismerése-; a megrendelés teljesítéséhez, házhoz szállítás esetén a szállításhoz szükséges információk továbbadása a házhoz szállítást végző cégnek (futár); továbbá az előzőekben érintettek alkalmanként marketing céllal, üzleti ajánlattal, kedvezményekkel való megkeresése.

A házhoz szállítást végző alvállalkozó az Adatkezelőtől megkapott adatait tovább nem adhatja, saját céljaira fel nem használhatja, tárolni is csak a jogszabály szerinti ideig, módon és céllal tárolhatja.

Jelen alvállalkozó felé Adatkezelő, különösen, ha azt az Ön által választott fizetési mód meg is követeli (utánvét), a vásárlásának összegéről szóló információt és a számlája információit is átadhatja.

Amennyiben a szállító partnerünk a GLS Hungary, az általuk közölt adatkezelési nyilatkozatott ITT olvashatja el.

Amennyiben telefonos egyeztetést követően más, Ön által választott szállító partnert kér, vagy más módon, például csomagátvevő pontra kéri a megrendelt csomagot, úgy minden esetben kérjük, tájékozódjon az Ön által választott cég Adatkezelési szabályzatáról. Adatkezelő a nem szerződött futár partnereinek adatkezeléséért felelősséget nem vállal.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím és telefonszám) megadása szükséges.

Hírlevélre vagy levelező listára való feliratkozáskor név és e-mail cím megadása szükséges.

Megrendelés esetén:

– számlázási cím:

Név vagy cégnév

Cím vagy székhely (Ország, Irányítószám, Város, Utca, Házszám)

E-mail cím

Telefonszám

Adószám

– szállítási cím:

Név vagy cégnév

Cím

A termékkel kapcsolatos adatok: a termék neve, esetleges belső kódjelzése, mennyisége, ára.

A megrendeléssel kapcsolatban rögzítjük még: a rendelés időpontja (dátum, időpont), szállítási mód és annak költsége, a fizetés módja.

A felhasználói élmény növelése végett az Ön tevékenységét monitorozzuk a weboldalon vagy átirányíthatjuk Önt egy másik weboldalra, ehhez a cookie-kon kívül, nem kizárólagosan, használjuk még a Google Inc. termékeit és szolgáltatásait (pl. Analytics), valamint a Mouseflow, a Facebook, a Pinterest és az Instagram szolgáltatásait. A felsorolt külső szolgáltatók esetében a saját adatkezelési szabályzatuk az irányadó.

A webáruházba történő regisztrációkor e-mail cím és egy felhasználónév megadása szükséges, továbbá megadhatóak még a születési év, hónap és nap. A regisztrációval Ön kijelenti, hogy cselekvőképes, önálló képviseletre jogosult.

A számla kiállításához és a házhoz szállításhoz szükséges adatokat – amennyiben a megrendeléssel együtt Ön regisztrálni is szeretne -, elegendő az első megrendeléskor megadni. A későbbiekben ezeket bármikor megváltoztathatja a saját profiljába való belépést követően.

Az adatai kezeléséhez hozzájárulva Ön egyúttal hozzájárul, hogy az adatkezelés ideje alatt Adatkezelő Önt pl. kérdéseken-, űrlapokon keresztül, vagy e-mail útján nyilatkoztassa-megkérdezze (pl. a szolgáltatás értékeléséről), a visszaküldött válaszait feldolgozza, azokat a megadott felhasználónévvel vagy e-mail címmel (azt fel nem ismerhetőre változtatva) közzétegye, saját marketinges céljaira felhasználja, módosítsa, másolja, terjessze bármely az Adatkezelő érdekkörébe tartozó online vagy offline csatornáján. Az ekképp Adatkezelőhöz eljuttatott írott anyagok nem minősülnek az Ön szellemi termékének, velük kapcsán Adatkezelővel szemben követelést nem támaszthat. Az ilyen jellegű felhasználást írásos megkeresése esetén tudjuk törölni vagy megszüntetni. (Lsd. még 5. pont.)

Az adatkezelés időtartama:

Az alkalmankénti promóciókhoz vagy felmérésekhez, megkeresésekhez tartozó válaszait és adatait csak a megkeresés céljának megvalósulásáig kezeljük és tároljuk.

Minden más, például a kapcsolatfelvételhez vagy a hírlevél küldéshez kötődő üzeneteit és adatait legfeljebb 5 évig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

2.3. További adatkezelések

Az Adatkezelő, amennyiben Ön a hírlevélre feliratkozott, e-mailben saját üzleti partnereinek üzeneteit, promóciós felhívásait eljuttathatja.

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

3.1. Adatkezelő további adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 1. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

A hírlevelek alján található leiratkozási lehetőségre való kattintással leiratkozhat a hírlevelekről. Az ilyen módon történő leiratkozás nem vonja magával az adatok teljes törlését.

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

 1. További tudnivalók

8.1 Az Ön felelőssége

A regisztrációkor megadott jelszavát az Adatkezelő nem látja, arról tudomást nem szerez. Jelszavának és személyes adatainak megőrzése érdekében kérjük, azt másnak ne árulja el, kezelje titkosan. Az ebből eredő káráért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

8.2 Online fizetés

Az online kártyaelfogadás során több lehetőség közül is kiválaszthatja az Önnek megfelelőt vagy az Ön által preferáltat. Ezzel kapcsolatban Adatkezelő kijelenti, hogy ennek során az Ön kártya adatait Adatkezelő nem látja, azokhoz hozzá nem fér, azok kizárólag az Adatkezelő által megbízott és az Ön által választott szolgáltató rendszerén futnak keresztül.

Az on-line bankkártyás fizetés során Ön elfogadja, hogy az Adatkezelő által a vásárlás kapcsán tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az Ön által választott fizetési felületet működtető szolgáltatónak.

A továbbított adatok: Név, ország, telefonszám, e-mail cím, megvásárolt termékek megnevezése.

Az adattovábbítás célja: az Ön részére történő esetleges ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és az Ön védelme érdekében végzett fraud-monitoring, továbbá az adott szolgáltató Adatkezelésében megadott célok.

Online bankkártyás fizetésre szerződött partnereink:

PayPal

Barion

8.3 Webhosting:

Viacom Informatikai Kft. Gyár u. 8. 2225, Üllő

Tel.:+36 (1) 348-5000

Fax.: +36 (1) 348-5009

Adósz.: 13810359-2-13

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 3. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 4. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével, vagy más funkciók használatával Ön elfogadja a Business Management Kft. Általános Szerződési Feltételeit, továbbá a jelen Adatkezelési tájékoztatót.

 

;